Vitalis Centrum voor Gezondheid
Dotterbloem 11
2408 LA Alphen aan den Rijn
071-5897657
info@praktijkvanschie.nl

Voor Verwijzers

Aanbod

Diagnostiek en behandeling (zie Klachten en Problemen)
Coaching en advisering
Second Opinion
Consultatie (diagnostiek en behandeladvies)

Aanmelding

Uw patiënt kan zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldformulier op deze website. Daarop wordt een afspraak gepland en per email een bevestiging van de afspraak gestuurd.

Relevante documenten kunt u per post sturen of meegeven. Indien u vooroverleg wilt of vragen heeft dan kunt laten weten wanneer en hoe u bereikbaar bent.

Verwijzing

Sinds 2018 heb ik geen contracten meer met de verzekeraars. Halverwege het jaar moest ik patiënten gaan weigeren. Dat was de limit.

Bij een Natura polis worden patiënten onterecht gekort op de vergoeding. Een zuivere Restitutie polis vergoedt alles.

De vereiste verwijsbrief moet het volgende vermelden:

 • Verwijzer: naam, functie en AGB code
 • Datum: moet vóór de intake-datum liggen
 • Indicatie: vermoedelijke problematiek
 • Verwijzing: naar Specialistische GGZ
 • Verzekerde: naam en adres, geboortedatum, inschrijfnummer
 • Ondertekening: handtekening - stempel

ADHD diagnostiek en behandeling blijkt nogal eens via een omweg bij mij te komen. Dat is onnodig belastend en inefficiënt. Bij een gerichte verwijzing kan met één, hooguit twee gesprekken de diagnostiek rond zijn en de behandeling zijn gestart.

Psychotische stoornissen, verslavingsproblematiek, heftige acting-out en crisisgevoelige patiënten kan ik helaas vanuit deze praktijkvorm onvoldoende bedienen.

Rapportage

Na de intake ontvangt u een verslag over de diagnostiek en het behandelplan. Bij afsluiting een brief over beloop en resultaat.

Telefonisch overleg

Telefonisch overleg is altijd mogelijk. Een verzoek daartoe kan per e-mail worden gedaan.

Consultatie (diagnostiek-behandeladvies)

Op verzoek kan diagnostiek en een behandel- of verwijsadvies geboden worden. Meestal betreft het een eenmalig contact, waarna direct een verslag volgt met conclusie en advies. Praktisch, concreet, snel en eventueel met telefonische toelichting. Consultatie is voor u en patiënt kosteloos.

Aanmelding daarvoor loopt via Transparant Next in Leiden (071-3030888 - info@transparant-next.nl) vanwege de vergoeding door de verzekeraars. Indicaties:

 • Psychiatrische diagnostiek
 • Medicatie advies (indicatie, switch, afbouw)
 • Overmatig bezoek aan de huisarts
 • Onttrekken aan behandeling
 • Advies over therapietrouw
 • Advies m.b.t. eventuele verwijzing
 • Advies over omgang met patiënt
 • Advies over behandeling van patiënt

Niet verzekerde zorg: Aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek, relatieproblematiek of werk gerelateerde problematiek worden niet meer vergoed door de verzekeraars. Behandeling komt dus voor eigen rekening.