Vitalis Centrum voor Gezondheid
Dotterbloem 11
2408 LA Alphen aan den Rijn
071-5897657
info@praktijkvanschie.nl

Praktijk voor diagnostiek, behandeling en coachingBeëindiging praktijk
Vanwege het afronden van mijn praktijk neem ik geen nieuwe aanmeldingen meer aan.
Indien u bent verwezen door uw huisarts zult u daarmee kunnen overleggen voor een alternatief.
Omdat de mogelijkheden voor een psychiater beperkt zijn en er vaak lange wachtlijsten zijn bij instellingen, zal uw huisarts u mogelijk niet kunnen helpen. Verzekeraars hebben een zorgplicht dat er voldoende zorg is ingekocht, waardoor u binnen een redelijke termijn terecht kan voor behandeling.
De Treeknorm houdt in dat u binnen 4 weken een onderzoek-/intakegesprek moet kunnen krijgen. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaar van uw verzekeraar. Deze zal voor u een psychiater gaan zoeken.


Welkom op deze site

U kunt zich op deze site oriënteren op mijn praktijk, de nodige informatie vinden en u via een formulier of email aanmelden (zie 'aanmelding en onderzoek').

Sinds mijn registratie in 1985 ben ik werkzaam geweest bij een GGZ instelling.
Vanaf 1993 heb ik me daarnaast ook zelfstandig gevestigd in Alphen aan den Rijn.

In deze algemene (Specialistische GGZ) praktijk richt ik mij op de diagnostiek en behandeling van psychiatrische en psychologische klachten en problemen bij volwassenen vanaf 18 tot 70 jaar.
Vanuit een ruime praktijkervaring bied ik, binnen een vertrouwelijk contact, brede diagnostiek, psychotherapeutische gespreks- en eventuele medicamenteuze behandeling.
Voor het bereiken van resultaat beschouw ik een goede match in het contact als een noodzakelijke voorwaarde ten behoeve van een optimale samenwerking.
De intake geeft hier veelal wel zicht op.

Koos van Schie
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van specialistische GGZ verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben.

Kwaliteitsstatuut

Registratie MSRC: 01-02-1985
BIG Registratie
- psychiater: 79023726501
- psychotherapeut: 49023726516
AGB praktijk: 03072322
AGB persoonlijk: 03059471
KvK-Nummer: 27351379


Praktijk uren

Woensdag 9.00-18.00 uur: beeld-bellen / telefonisch.
Donderdag 9.00-18.00 uur: praktijk locatie in Alphen.

Beeld-bellen blijkt als alternatief uitstekend te werken. Het is voor veel patiënten ook nog eens praktisch vanwege de agenda en reistijd, bij verhindering of ziekte.

Bereikbaarheid

  • Per email ben ik het beste te bereiken.

  • Telefonisch: dinsdag t/m donderdag van 19.00 tot 19.30 uur. Op andere tijden kunt u een boodschap inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Actuele wachttijd

De praktijk is gesloten voor nieuwe verwijzingen.

Aanmelding en kosten

Aanmeldformulier

Omdat ik zonder contracten werk (zie 'KOSTEN & VERGOEDINGEN') is een restitutie polis sterk aan te bevelen. Per 1 januari verdwijnen echter 9 van de 15 restitutie polissen ! Een deel wordt combinatiepolis: 100% vergoeding bij lichamelijke aandoeningen en slechts 50-60% bij psychische!

POLISSEN OVERZICHT 2023

RESTITUTIE POLISSEN 2023 (100% vergoeding):
- STAD HOLLAND € 140,75
- CZ ZORGKEUZE € 149,00
- AEVITAE € 149,95
- MENZIS BASIS VRIJ € 152,75
- ZK BASIS EXCLUSIEF € 152,75
- A.S.R. EIGEN KEUZE € 156,50
Kiest u voor een natura- of combinatiepolis, vraag dan bij uw verzekeraar goed na welk percentage van het NZa tarief (of vast bedrag) wordt vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.

Afwezig


Waarneming bij dringende vragen:

Recepten zo nodig via de huisarts.

Routebeschrijving

Adres praktijk J.J.M. van Schie (klik voor googlemaps)